Video 1001: opwarmingsroutine, Suheir Zaki heupen, een vloeiende verplaatsingspas, de body waveVideo 1001: warm-up routine, Suheir Zaki hip downs, a smooth travelling step, the body wave

Na een fijne opwarmingsroutine (die je kan gebruiken als standaard opwarming voor eender welke oefensessie), oefenen we dubbele heupaccenten gecombineerd met twee verschillende verplaatsingspassen.
Daarna komt een leuke reeks isolaties met richtingswissels aan bod, gevolgd door een vloeiende verplaatsing met verschillende mogelijkheden om layers toe te voegen. 
We werken ook aan vloeiende transities of overgangen, Sohair Zaki heupen en de body wave. 
Aan het einde van de les oefenen we alles in één combinatie van 32 tellen, die je dan ook kan gebruiken voor je eigen oefensessies of choreografie!

Je krijgt een link naar het videobestand (eindigend met mp4). Klik met de rechtermuisknop op deze link om het bestand te downloaden en de video op te slaan op je computer. 

De les wordt hoofdzakelijk in het Engels gegeven. After a lovely warm-up routine (which you can use as a standard warm-up before any practice session), we practice double hip accents combined with two different traveling steps.
Next is a cool sequence of accents with direction changes, followed by a smooth traveling step with different layering options.
We also focus on smooth transitions, Suheir Zaki hip downs and the body wave. At the end of class we practice everything in one combination of 32 counts, which you can adopt for your own drills or choreographies!

You will get a link to the video file (ending in mp4). Make sure to right click the link in order to download and save the video to your computer.